TESTOVANIE 9

Z organizačných dôvodov žiaci 5. – 8. roč. majú riaditeľské voľno !