Zamestnanci ŠKD

Zamestnanci ŠKD
Vedúca ŠKD Mgr. Agneša Chudáreková
Vychovávateľky
Mária Benkóová
Júlia Ilčíková
Ing. Zlatica Drugová
Bc. Dominika Kissová
Mária Orvos Varga
Marcela Havlová – materská dovolenka
Bc. Daniela Verseghyová