Členovia rady školy


p.č. Meno a priezvisko, titul Povolanie Zastúpenie
1. Mgr. Iva Mányová – predsedníčka RŠ učiteľka ZŠ, Nábrežná 95, NZ -pedagog. zamestnanec
2. Mgr. Soňa Móriczová učiteľka ZŠ, Nábrežná 95, NZ – pedagog. zamestnanec
3. Zuzana Žatková sekret-hospod ZŠ, Nábrežná 95, NZ – nepedagog. zamestnanec
4. Mgr. Hana Boldizsárová RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
5. Mgr. Tatiana Jančová zdravotná sestra RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
6. JUDr. Zuzana Kanásová právnička RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
7. Ing. Michal Štofko RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
8. Ingr. Peter Podbehlý MsZ Nové Zámky – poslanec
9. Tomáš Stráňovský MsZ N.Zámky – poslanec
10. PaedDr. Mária Malperová učiteľka MsZ N.Zámky – poslanec
11. JUDr. Ing. Tünde Szekeresová prednostka MsÚ Nové Zámky