Vedenie ZŠ na Nábrežnej ulici
Riaditeľ Mgr. Róbert Rudinský
Zástupkyne riaditeľa školy
PaedDr. Iveta Brelíková
Mgr. Timea Remiš Garajová
Odborný zamestnanec Mgr. Ester Nemčková Bébarová
Pedagogickí zamestnanci
Výchovná poradkyňa Mgr. Soňa Móriczová
Školský špeciálny pedagóg Mgr. Jana Habajová
Mgr. Hedviga Kubicsková
Mgr. Diana Kantoráková
Katechét Mgr. Klaudia Takácsová
Učitelia ročníkov 1.-4. Mgr. Erika Demová
Mgr. Renáta Goriláková
PaedDr. Zuzana Paulíková
Mgr. Renáta Pápešová
Mgr. Mária Pečimútová
Mgr. Zuzana Petíková
Mgr. Erika Podoláková
Mgr. Ingeborg Reháková
Mgr. Miriam Rudinská
Mgr. Adela Semanová
Mgr. Andrea Štefková
Mgr. Petra Herdová – materská dovolenka
Mgr. Jana Zajíčková
Vychovávateľky
Mgr. Agneša Chudáreková
Mária Benkóová
Ing. Zlatica Drugová
Vanesa Havlíková
Bc. Dominika Kiššová
Marcela Havlová – materská dovolenka
Mária Orvos Varga
Bc. Daniela Verseghyová
Učitelia ročníkov 5.-9.
Ing. Jana Babjaková
Mgr. Klaudia Dikáczová
PaedDr. Zuzana Juríková
Mgr. Katarína Fodorová
Mgr. Zuzana Hauzerová
Mgr. Marek Horňáček
Mgr. Alexandra Horňáková
Mgr. Tatiana Farkašová
Ing. Jana Gyénová
Mgr. Leóna Kečkéšová – materská dovolenka
Mgr. Katarína Králiková – materská dovolenka
Mgr. Zuzana Kreps
Mgr. Mikuláš Kucsera
Mgr. Žaneta Majerčíková
Mgr. Iva Mányová
Mgr. Marieta Mikulcová
PaedDr. Miroslava Mičíková
Mgr. Lucia Podoláková
Mgr. Ľudmila Predná
Ing. Marianna Pšenáková
Mgr. Blanka Szabóová
Mgr. Andrea Szabóová Ďuricová
Mgr. Terézia Tomaštík Róžová
Mgr. Aneta Vadkerti
Mgr. Jana Žákovič
Asistenti učiteľa
Ing. Zuzana Furuglyás
Mgr. Nikoleta Dániel
Mgr. Lucia Tilandyová
Bc. Oľga Grobárová
Iveta Krausová
Bc. Eliška Tamaškovičová
Nepedagogickí zamestnanci
Hospodárka Zuzana Žatková
PaM Iveta Tóthová
Školník Štefan Šíp
Údržbár Zoltán Ondračka
Vedúca školskej jedálne Mgr. Jana Ryšavá
Kuchárky Michal Sileský
Alžbeta Demová
Klára Hadinová
Mária Monošová
Ľubica Gašparovská
Viera Španírová
Upratovačky Silvia Havlíková
Zuzana Brestóová
Zuzana Klučková
Katarína Holocsiová
Erika Kóšová