Autorské práva

© Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií (aj v anglickom jazyku) akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (ZŠ Nábrežná) je zakázané .