Škola priateľská k deťoma

Už tretí rok sa pýšime titulom „Škola priateľská k deťom“.Tento titul nám prináleží za pomoc deťom,ktoré ju nevyhnutne potrebujú,za pravidelné príspevky zo zbierok/Modrý gombík,Unicef/,realizáciu aktivít určených Unicefom,za zakúpenie darčekov pre život/.

Sme radi, že môžeme pomôcť a viesť deti k tomu, že treba nielen prijímať, ale dôležité je dávať a myslieť na iných.