Učíme sa metódou CLIL :

Čo je metóda CLIL : https://zsnabrezna.sk/wp-content/uploads/2023/01/Co-je-CLIL.pdf


Učíme sa HEJNÉHO metódou :

Programujeme s robotom EMILOM :

Znalosť cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta :

Učenie hrou – LEGO vyučovanie :

Relaxačno – oddychové zóny :

Školský klub detí STONOŽKA :

ZŠ Nábrežná žije športom :