Učíme sa metódou CLIL :

Učíme sa HEJNÉHO metódou :

Programujeme s robotom EMILOM :

Znalosť cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta :

Učenie hrou – LEGO vyučovanie :

Relaxačno – oddychové zóny :

Školský klub detí STONOŽKA :

ZŠ Nábrežná žije športom :