SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole, právna forma – organizačná jednotka občianskeho združenia, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda Ing. Fridrich Beck
Podpredseda Ing. Karol Borik
Hospodár Zuzana Žatková
Zapisovateľ Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
Revízna komisia
Zuzana Hvožďárová
JUDr. Zuzana Kanásová
Kristína Vozárová

Základné údaje
IČO 17319617/683
DIČ 2021716433
Právna forma Občianske združenie
Číslo účtu 2623758861/1100 Tatra banka
e – mail rzzsnabrnz@gmail.com

Triedni dôverníci
1.A Linda Bednárik
1.B JUDr. Lucia Klučková
1.C Petra Koreňová
2.A Lucia Jurčová
2.B Linda Kissová
2.C Petra Palkovičová
3.A Bc. Veronika Juhászová
3.B Zuzana Viteková
3.C Ing. Viktória Suchanová
4.A Mgr. Soňa Bečková Kvasňovská
4.B Ing. Soňa Poláková
4.C Ing. Tibor Hudec
5.A Mgr. Katarína Jendrušáková
5.B Mgr. Peter Csibrányi
5.C Zuzana Kmeťová
6.A Mária Arpášová
6.B Katarína Kuricová
6.C Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
7.A Katarína Szeteiová
7.B Kristína Vozárová
7.C Miroslav Rosival
8.A Zuzana Žatková
8.B JUDr. Zuzana Kanásová
8.C Adriana Ďuricová
8.D Zuzana Hvožďárová
9.A Ing. Žaneta Michlianová
9.B Ing. Karol Borik
9.C Klaudia Horáčková
9.D Mgr. Hana Boldizsárová