Rodičovské združenie – ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda Ing. Annamária Šestáková
Podpredseda Ing. Karol Borik
Hospodár Zuzana Žatková
Zapisovateľ Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
Revízna komisia
Zuzana Hvožďárová
JUDr. Zuzana Kanásová
Kristína Vozárová

Slovenská rada rodičovských združení
IČO 17319617/683
DIČ 2021716433
Právna forma Občianske združenie
Číslo účtu 2623758861/1100 Tatra banka

Triedni dôverníci
1.A Veronika Juhászová
1.B Zuzana Viteková
1.C Viktória Suchanová
2.A Soňa Bečková, Kvasňovská
2.B Soňa Poláková
2.C Tibor Hudec
3.A Katarína Jendrušáková
3.B Peter Csibrányi
3.C Beata Szeteyová
4.A Diana Vodičková
4.B Katarína Kuricová
4.C Gabriela Valentová, Kolečániová
5.A Elena Kramárová
5.B Kristína Vozárová
5.C Miroslav Rosival
6.A Zuzana Žatková
6.B Martin Kanás
6.C Denisa Filová
6.D Zuzana Hvožďárová
7.A Žaneta Michlianová
7.B Karol Borik
7.C Lucia Mančušková
6.A Zuzana Žatková
7.D Hana Boldizsárová
8.A Henrieta Michlianová
8.B Zuzana Kanásová
8.C Gabriela Bóbová
9.A Tatiana Jančová
9.B Erika Mokrášová
9.C Iveta Gerenčeriová