SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole, právna forma – organizačná jednotka občianskeho združenia, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda Ing. Fridrich Beck
Podpredseda Ing. Karol Borik
Hospodár Zuzana Žatková
Zapisovateľ Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
Revízna komisia
Zuzana Hvožďárová
JUDr. Zuzana Kanásová
Jana Baloghová

Základné údaje
IČO 17319617/683
DIČ 2021716433
Právna forma Občianske združenie
Číslo účtu 2623758861/1100 Tatra banka
e – mail rzzsnabrnz@gmail.com

Triedni dôverníci
1.A Anna Rosivalová
1.B Andrea Dolobáčová
1.C Alexandra Nagyová
2.A Linda Bednárik
2.B David Pšenák
2.C Denisa Szőkeová
3.A Lucia Jurčová
3.B Linda Kissová
3.C Martin Lyko
4.A Veronika Búšová
4.B Zuzana Viteková
4.C Viktória Suchanová
5.A Soňa Bečková Kvasňovská
5.B Peter Krencsan
5.C Tibor Hudec
6.A Katarína Jendrušáková
6.B Ivana Kaszášová Kmeťová
6.C Andrea Pukanec
7.A Diana Vodičková
7.B Jana Baloghová
7.C Gabriela Valentová Kolečániová
8.A Adriana Győriová
8.B Fridrich Beck
8.C Eva Mrázová
9.A Zuzana Žatková
9.B Zuzana Kanásová
9.C Adriana Ďuricová
9.D Zuzana Hvožďárová