Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať
dňa 12.09.2022 o 16:30 hod. v triedach ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky