Letné kilometre s Nábrežnou

Piatok 16. júna 2023 od 17:00 hod. do 19:00 hod. Štart pred Bytovým družstvom na Nábrežnej – Červený mostík.
Akcia je pripravená pre rodičov, ich detičky, starých rodičov, našich zamestnancov i priateľov školy.