Jesenný zber papiera

Od 07:00 do 17:00 hod na školskom dvore.