Deň otvorených dverí

Bude sa konať vo všetkých triedach a celý deň : od 8:00 do 13:30 hod.