Do pozornosti

Vážení rodičia prváčikov,

skola

školský rok 2015/2016 sa už končí  a s ubúdajúcimi prázdninovými dňami  sa priblíži slávnostný deň, tento rok, 5. september, keď Vaše ratolesti prekročia prah „veľkej školy“.

Kým tento okamih nastane,  prečítajte si  naše informácie a rady.

Želáme Vám  prežitie  dovolenky plnej nezabudnuteľných zážitkov.

Informácie a rady:

  1. Pošta pre deti
  2. Zoznam pomôcok pre prvákov
  3. Čo sa od budúceho prváčika očakáva
  4. Rady rodičom pre úspešnú adaptáciu
  5. Rady rodičom ľavákov
  6. Začiatok školského roka

——————————————————————————————————————————

nucem