Do pozornosti

skd

Vážení rodičia

Tak ako každý rok počas jarných prázdnin, ŠKD pripravuje pre naše deti jarný denný tábor „Stonožka“, ktorý bude prebiehať v dňoch od 20.2.2017 do 24.2.2017.

Počas celého týždňa máme pre deti pripravený pestrý a zaujímavý program, kreslenie na textil, celodenný výlet do Hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, tvorivé dielne, športové aktivity, návštevu  mestskej  polície a zábavné popoludnie.

Jarný denný tábor bude prebiehať v priestoroch našej základnej školy, v čase od 7:30 hod do 16:30 hod. Cena jarného tábora je 30,- Eur plus strava. Tábor je určený pre deti ročníkov 1.- 4 . Bližšie informácie Vám  podajú vaše pani vychovávateľky.

Kapacita miest v tábore je obmedzená, prosím prihlásiť sa najneskôr  do 10.2.2017.

Vedúca vychovávateľka ŠKD


pozvanka


nucem