Do pozornosti

Dosiahnutie vytúženej méty

Výnimočná podpora športu na našej ZŠ je v dlhodobej koncepcii školy každému dobre známa.
Odzrkadľuje sa vo výborných výsledkoch, ktoré naši žiaci dosahujú v širokej škále športových odvetví. Teší ma všeobecná športová disponovanosť našich športovcov.
Najvýraznejšie úspechy dosahujeme v prioritných športových odvetviach, ktorými sú na našej škole hádzaná chlapcov a volejbal dievčat. V nich patríme už dlhodobo medzi najlepšie kolektívy na Slovensku.
Dlhoročná veľmi koncepčná a odborná práca mojich kolegov bola v školskom roku 2018/19 korunovaná dosiahnutím vytúženej méty v podobe ocenenia najúspešnejšej ZŠ v Nitrianskom kraji v školských športových súťažiach ZŠ.
Veľkú vďaku chcem vyjadriť kolegom vyučujúcim telesnú výchovu a športovú prípravu, ale i všetkým pedagógom školy, ktorí sú súčasťou napĺňania našich koncepčných zámerov.
V neposlednom rade chcem pripomenúť neodmysliteľnú súčinnosť rodičov našich žiakov, bez pomoci ktorých by sme túto náročnú prácu nedokázali v takomto mimoriadne úspešnom prevedení realizovať.

Album s fotografiami nájdete TU!

Gratulujem a ďakujem žiakom, kolegom i rodičom!
Mgr. Róbert Rudinský

 
nucem