Do pozornosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy po min. 3-dňovej absencii:

https://www.minedu.sk/data/att/17279.docx


Na webovom sídle MŠVVaŠ bol aktualizovaný

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia 16.9.2020

Dávame do pozornosti: Manuál pre ZŠ

https://www.minedu.sk/data/att/17274.pdf


OZNAM

Vážení rodičia, v dňoch 22.9. až 24.9. sa budú konať triedne schôdzky ZRŠ podľa nasledovného rozpisu:

22.9.2020 od 16:30 – utorok – všetky triedy A (1.A, 2.A, 3.A, …. 9.A)

23.9.2020 od 16:30 – streda – všetky B a D triedy

24.9.2020 od 16:30- štvrtok – všetky C triedy

24.9.2020 od 17:15 – Rada rodičov v zborovni školy

Pri príchode na tr. schôdzku ZRŠ odovzdať triednej pani učiteľke podpísané vyhlásenie, ktoré je v prílohe. Je potrebné si doniesť i vlastné pero na podpis prezenčnej listiny.

https://www.minedu.sk/data/att/17275.docx

 


JESENNÝ ZBER PAPIERA

KEDY: 13.10.2020 – 20.10.2020 

O KOĽKEJ: 07:00 – 17:00

KDE: na školskom dvore 

Prosíme všetkých, aby kartónový a vlnitý papier odovzdali zvlášť 🙂

 


Príspevok 2% z dane za rok 2019

Milí rodičia a priatelia našej školy,
dovoľujeme si Vás požiadať o príspevok 2% z dane za rok 2019. Prostriedky získané týmto spôsobom využijeme na zakúpenie pomôcok na skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu.
Vopred všetkým ďakujeme.

Vyhlásenie nájdete TU!nucem