Do pozornosti


Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

V dňoch 08.10. – 12.10.2018 sa u nás konal jesenný zber papiera. Vyzbierali sme 71 050 kg,
za čo patrí veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorý ku nám papier priniesli.

Tabuľka s umiestnením podľa tried:

Osobitné poďakovanie patrí žiakom, ktorí priniesli nad 400 kg:nucem