Do pozornosti

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z prevádzkových dôvodov dňa 29. októbra 2018  žiakom riaditeľské voľno.
V prevádzke nebude ani ŠKD.

30.10.2018 – štátny sviatok
31.10. – 4.11.2018 – jesenné prázdniny


 


 


nucem