Do pozornosti


Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy po min. 3-dňovej absencii:

https://www.minedu.sk/data/att/17279.docx


Na webovom sídle MŠVVaŠ bol aktualizovaný

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia 11.10.2020

Dávame do pozornosti: Manuál pre ZŠ

https://www.minedu.sk/data/att/17572.pdf


 

Príspevok 2% z dane za rok 2019

Milí rodičia a priatelia našej školy,
dovoľujeme si Vás požiadať o príspevok 2% z dane za rok 2019. Prostriedky získané týmto spôsobom využijeme na zakúpenie pomôcok na skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu.
Vopred všetkým ďakujeme.

Vyhlásenie nájdete TU!