Do pozornosti

Mesto Nové Zámky vyhlásilo XXIV. ročník súťaže Čarovný advent 2018, ktorej sa tradične zúčastnila aj naša škola. 14.12.2018 bolo vyhodnotenie a získali sme tri 1.miesta: 
– v súťaži o Najkrajší adventný veniec ŠKD získalo ZLATÉ PÁSMO
-vo výtvarnej súťaži kolektív žiakov – Jakub Thomas Müller 3. B, Valentína Kissová 3. B, Natália Simonicsová 5. C, Kristína Gabrielová 5. C, Lea Bartová 5. D, Sára Hulanská 1. A, Ella Borzová 1. A, Veronika Mančušková 1. A., taktiež získal ZLATÉ PÁSMO.
– našu školu v súťaži „Poznáš vianočné koledy?“ reprezentovala Daniela Ivolková zo 4.B triedy, ktorá v kategórii spev získala 1. miesto


V okrese sme NAJLEPŠÍ 

Dňa 15.11.2018 INEKO – portál základných a stredných škôl – zverejnil nový rebríček hodnotenia škôl podľa výsledkov ich žiakov. Naša ZŠ Nábrežná 95 je v okrese najlepšia a v Nitrianskom kraji sme na nádhernom treťom mieste  V celoslovenskom meradle sme na 33. mieste z 1914 základných škôl.
Ďakujeme všetkým pracovníkom našej školy!

Odkaz na stránku nájdete TU!


Straty a nálezy u nás:

Milí žiaci, komu chýbajú uvedené predmety, nájdete ich u pani zástupkýň 🙂


 


nucem