Rozvoj komunikačných zručností a jemnej motoriky rúk a prstov

Začiatok 16:00 koniec 17:00 hod.

Pre rodičov : Ako sa pripraviť na zápis do 1. ročníka ?