Rozvoj jemnej motoriky rúk a prstov

„Od hračiek k písmenám“ – odborná príprava na zápis a vstup do školy.

Milí predškoláci,
srdečne Vás pozývame spolu s rodičmi do našich prváckych tried v stredu 16.03.2022 od 16:30 do 17:30 hod.
Už sa na Vás tešíme 🙂