Rozvoj jemnej motoriky rúk a prstov

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky pripravuje pre predškolákov projekt „Od hračiek k písmenám“
6-týždňovú prípravu na zápis a vstup do školy v čase od 16.30 h do 17.30 h :
31.1.2023 Rozvoj jemnej motoriky rúk a prstov