Rodičovské združenie

Ctení rodičia, v pondelok 15. mája 2023 sa budú konať Rodičovské združenia od 16:30 h v jednotlivých triedach. Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční v zborovni školy o 16:00 h.