Otvorená hodina v 1.ročníku so začiatkom o 16:00 hod

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky pripravuje pre predškolákov projekt „Od hračiek k písmenám“
6-týždňovú prípravu na zápis a vstup do školy v čase od 16.00 h do 17.00 h :
28.2.2023 Otvorená hodina v 1.ročníku