Juniáles pre žiakov

Od 16:30 – 20:00 h Juniáles pre žiakov- zodpovední p. uč. Takácsová + triedni učitelia