Hravá angličtina a rozvoj pohybových schopností

Začiatok 16:00 koniec 17:00 hod.

Pre rodičov : Ako podporiť adaptáciu dieťaťa na školské prostredie ?