Fotografovanie triednych kolektívov 5.- 9.ročníka

Fotografovanie triednych kolektívov 5.- 9.ročníka – cena 1,70 € + priateľské foto cena 1,00 €