Fotografovanie triednych kolektívov 1.- 4.ročníka

Fotografovanie triednych kolektívov 1.- 4.ročníka – cena 1,70 € – priateľské foto cena 1,00 €