Všetkovedko – vyhodnotenie súťaže

V školskom roku 20120/2021 sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 45 žiakov 2. – 4. ročníka. Z nich bolo 6  žiakov v riešení úloh úspešných a získali tak za perfektné umiestnenie titul a diplom Všetkovedka. K tomu súťažiacim organizátori pribalili aj malý darček.

Šampiónom školy sa stala Laura Palacková z 2.A triedy, ktorá  sa umiestnila  v rámci Slovenska  na 6. mieste  s 95,78  % úspešnosťou. Svojimi vedomosťami zahviezdila na škole a za preukázanú múdrosť  získala  titul a diplom  Všetkovedko školy.

Titul Všetkovedka získali:
Vörös Marco Ambrosio              2.B      70,44 %
Čeh Natália                                 2.B      78,86 %
Hudec Matúš                             2.C      91,83 %
Bednárová Lenka                      3.B      80,61 %
Hamranová Gréta                      3.B      86,33 %

Ostatní zúčastnení žiaci sa úspešne zapojili  do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a získali titul Všetkovedkov učeň. Žiaci, ktorí si chcú svoje vedomosti otestovať  tiež, dostanú šancu v ďalšom ročníku v decembri 2021 a my veríme, že zapojených i úspešných žiakov bude ešte viac.

Mgr. Renáta Goriláková