Zamestnanci ŠKD

Vedúca ŠKD
Vychovávateľky

Mgr. Agneša Chudáreková

Mária Benková

Júlia Ilčíková

Beáta Jakabovičová

Adriána Machanová

Marcela Havlová

Mgr. Zuzana Ölvecká

Bc. Daniela Verseghyová