Zamestnanci ŠKD

Vedúca ŠKD
Vychovávateľky

Bc. Daniela Verseghyová

Mária Benková

Mgr. Agneša Chudáreková

Júlia Ilčíková

Ingrid Kollárová

Mgr. Lívia Kiripolská

Marcela Majdová

Mgr. Žaneta Majerčíková

Mgr. Zuzana Ölvecká

Zuzana Poláková

Kristína Rečková

Mgr. Petra Vavrová