Aktivity v ŠKD

Aktivity v školskom roku 2016/2017:

DEŇ EURÓPY V ŠKD

S deťmi z 3. oddelenia sme 9. mája oslávili Deň Európy rozhovorom o Európe a Európskej únii. Na záver sme sa si vytvorili každý svoju vlajku a vypočuli hymnu Európskej únie .                    Mgr. Petra Vavrová

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

POHYBOM KU ZDRAVIU

Dňa 15. 5. 2017 sme využili krásne počasie a spolu s deťmi sme si trochu zašportovali na čerstvom vzduchu.  Pre deti z 1. – 3. oddelenia ŠKD Stonožka pani vychovávateľky pripravili zaujímavé športové disciplíny. Prežili sme super popoludnie, z ktorého si deti odniesli pekné spomienky a diplom.     Mária Benkóová,  Mgr. Petra Vavrová, Žaneta Majerčíková

FOTOALBUM NÁJDENE TU:

STAVANIE MÁJA

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ZAPOJILI SME SA DO SÚŤAŽE „Na bicykli bezpečne“

Prežili sme deň s prilbami na hlavách, pretože vieme bezpečne jazdiť na cestách. Sme veľmi radi, že sme sa zapojili
do tejto súťaže. Získali sme nové poznatky, skúsenosti a hlavne sme sa dobre zabavili

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

 

TVORBA OBRAZU NETRADIČNOU KREATÍVNOU TECHNIKOU – HOD VAJÍČKOM

Mgr. Agneša Chudáreková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VEŠANIE KRASLÍC

 K jarným zvykom patrí aj zdobenie kraslíc. Vyzdobené veľkonočné vajíčka sú najstarším a najkrajším umeleckým prejavom. Žiaci našej školy sa tiež zapojili do zdobenia a takto sa nám podarilo ozdobiť celkom 365 vajíčok. Povešať ich na bahniatka je bežné, no my v ŠKD sme sa rozhodli vyzdobiť naše átrium netradične – ozdobením stromov a kríkov.        Verte nám, bola to zábava!                                                                                                                                     Mgr. Agneša Chudáreková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
Svetový deň zdravia – dňa 7. 4. sme v ŠKD venovali popoludnie sebe a svojmu zdraviu. Deti vytvorili projekty na tému Zdravé a nezdravé potraviny. Práca v skupinách sa im veľmi páčila a získali nové vedomosti o tom, ako sa majú starať o svoje zdravie.  Mgr. Petra Vavrová, 3. oddelenie
 
FOTOALBUM NÁJDETE TU:                                                                                                                                                             
MAREC MESIAC KNIHY V 3. ODDELENÍ
 Výroba leporela. Kresba Ja a moja obľúbená kniha.  Mgr. Petra Vavová

 

VYNÁŠANIE MORENY

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

 

MAREC – MESIAC KNIHY

S deťmi sme sa dňa 13. 3. 2017 zúčastnili besedy so  spisovateľkou Lenou Riečanskou v mestskej  knižnici Antona Bernoláka.  Cieľom bolo rozšíriť obzor poznania u detí  a  získanie  lepšieho  vzťahu k čítaniu. Spisovateľka predstavila svoju tvorbu, priniesla na ukážku aj svoje diela a porozprávala deťom, ako vznikali. Prezradila aj, že je vydatá a má dve už dospelé deti.  Beseda bola veľmi pútavá a zaujímavá aj vďaka pani knihovníčkam Antónii Cvikovej  a Gizele Kovačicovej, ktoré nás počas besedy sprevádzali.

Ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a radi  do knižnice opäť zavítáme.

Mgr. Renata Goriláková, Ingrid Kollárová, Mgr. Agneša Chudáreková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VEDECKÁ HRAČKA – KALEIDOSKOP

Dňa 10. 3. 2017 5. oddelenie ŠKD Stonožka navštívilo interaktívnu výstavu

v Múzeu J. Thaina.  Vedecké hračky veľmi zaujali naše deti a obohatili si vedomosti aj z tejto oblasti.

Júlia Ilčíková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VTÁČIE  BÚDKY

V týchto chladných dňoch naše deti nezabudli na svojich kamarátov – zvieratká. Deti z 3. oddelenia vyrobili pre vtáčiky búdky z PET fľašiek a s pomocou pani vychovávateľky  ich rozvešali v areáli školy.

Mgr. Petra Vavrová

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ČÍNSKY PRÍBEH – ČÍNSKY TIBET 

Dnes sme mali krásne popoludnie, mali sme možnosť nahliadnuť do inej kultúry, iného sveta. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi sa nám to páčilo.

Ingrid Kollárová a Mgr. Agneša Chudáreková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

OZDOBOVANIE VIANOČNÉHO PEČIVA 

V rámci príprav na vianočné sviatky deti z 3. oddelenia zažili v ŠKD sladké popoludnie. Naučili sa ako sa pripravuje vianočné pečivo. Vlastnoručne naplnili linecké pečivo sladkým lekvárom a krásne ozdobili medovníky.

Mgr. Petra Vavrová

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

LIST JEŽIŠKOVI

Deti z 3. oddelenia nakreslili Ježiškovi čo by si priali pod stromček a Ježiško im aj odpísal a poslal im aj malý darček.

Mgr. Petra Vavrová

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ZDOBENIE STROMČEKA NA NÁMESTÍ

Dňa 5.12. 2016  v dopoludňajších hodinách na hlavnom  námestí prebiehala akcia ,, Zdobenie vianočných stromčekov “, kde si deti z našej školy mohli vlastnými výtvormi vyzdobiť svoj stromček, ktorý reprezentuje ZŠ na Nábrežnej ulici. Ozdoby vyrobili v spolupráci s pani vychovávateľkami z celého ŠKD. Deti sem prišli pod vedením svojich pani vychovávateliek, Kristíny Rečkovej a Zuzany Polákovej.
namestie1namestie2namestie4namestie5

 

OTVORENÁ ČINNOSŤ 10. ODDELENIE

Mgr. Agneša Chudáreková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ČÍTANIE NÁS BAVÍ

Dňa 24. 10. 2016 si deti z 9. oddelenia a zo 7. oddelenia ŠKD spríjemnili popoludnie čitateľskou aktivitou  v rámci dňa spoločného čítania. Deti čítali z rozprávkovej knihy a ich kamaráti ich pozorne počúvali. Deti mali potom nakresliť akú rozprávku počuli a ku koncu aktivity im pani vychovávateľky rozdali medaily  a záložky do knihy.

vychovávateľky Bc. Daniela Verseghyová, Kristína Rečková

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

 AKTIVITY NA ŠKOLSKOM DVORE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

Aktivity v školskom roku 2015/2016:

ZDOBENIE KRASLICOVÉHO STROMU NA NÁMESTÍ

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

JARNÁ TVORBA  –  8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

NÁVŠTEVA ROS  – TVORIVÉ DIELNE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VYZDOBENIE ÁTRIA VEĽKONOČNÝMI KRASLICAMI

Sviatky jari sú bezpochyby spojené s veľkonočnou výzdobou. Na ZŠ Nábrežnej si deti z ŠKD Stonožka skrášlili trochu netradične veľkonočnými vajíčkami kríčky a stromčeky v átriu školy. Deti  spoločne vymaľovali a ozdobili vyše tristo  vajíčok a spoločne ich povešali na konáriky a kríčky. Tancovalo sa  na ľudovú nôtu. Takto skrášlené prostredie  nám isto spríjemní chvíle, ktoré strávime v škole, kým prídu veľkonočné prázdniny.  Akciu organizovala pani vychovávateľka Mgr. Agneša Chudáreková a deti z oddelení ŠKD.

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VYNÁŠANIE, PÁLENIE MORENY

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

POHĽADNICA K MDŽ – 1. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU

MAĽOVANIE KRASLÍC – 1. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

SADENIE  ŽERUCHY – 1. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ZAJKOVIA – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

PÚPAVY – 1. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

JARNÝ DENNÝ TÁBOR

Od pondelka, 22. 2. 2016 sa brány ZŠ na Nábrežnej ulici nezatvorili pre deti, ktoré chceli aj tento týždeň jarných prázdnin zmysluplne a aktívne využiť čas voľna.  Spoločne so svojími spolužiakmi a s pani vychovávateľkami zo školského klubu Stonožka sa tešili už prvý deň, na rôzne akcie a aktivity, ktoré ich čakali od pondelka do piatka. Deti si boli zaplávať v mestskej plavárni, tvorili v tvorivých dieľňach, cestovali na Modrý Kameň, kde si pozreli zaujímavú výstavu bábok a hračiek, navštívili mestskú políciu, knižnicu A.Bernoláka, múzeum J. Thaina a posledný deň sa rozlúčili s táborom v zábavnom parku! Takto strávený jarný denný tábor určite prispel k  upevňovaniu kamarátskych vzťahov a súdržnosti detí z našej základnej školy, kde každé dieťa ráno prichádza s úsmevom a s úsmevom odchádza aj domov!

vedúca vychovávateľka Bc. Daniela Verseghyová  a kolektív vychovávateliek

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

OTVORENÁ ČINNOSŤ  – 7. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA – TVORIVÉ DIELNE – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VALENTÍNSKE SRDCE – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

SVIATOK SV. VALENTÍNA – 1. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VYSVEDČENIE ŠKD – 1. ODDELENIE

FOTO:

NÁVŠTEVA HAPPY PARKU –  8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

PEČENIE PALACINIEK – 1. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VIANOČNÝ PUNČ NA NÁMESTÍ – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU

ADVENTNÝ VENIEC – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

NÁVŠTEVA ROS – TVORIVÉ DIELNE – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA NA NÁMESTÍ  

FOTOALBUM NÁJDETE TU: 

PANI ZIMA – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE ANTONA BERNOLÁKA – TVORIVÉ DIELNE – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE ANTONA BERNOLÁKA – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

ZÁLOŽKA DO KNIHY

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

DEŇ STARÝCH RODIČOV – 11. ODDELENIE

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto sme sa v našom oddelení rozhodli zorganizovať deň pre starých rodičov. Žiaci si pripravili krátky kultúrny program a svojich starých rodičov potešili malými darčekmi. Stredajšie popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú doplnilo malé občerstvenie. Všetkým prítomným sa posedenie páčilo.

vychovávateľka 11. oddelenia  Mgr. Lívia Kiripolská

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

JESENNÁ TVORBA

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

PANI JESEŇ – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

JESENNÉ STROMY – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

VÝROBA ŠARKANOV  – 11. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

MAĽOVANIE NA KAMEŇ – 8. ODDELENIE

FOTOALBUM NÁJDETE TU:

FARBY JESENE

FOTOALBUM NÁJDETE TU: