Aktivity šk. parlamentu

Aktivity v školskom roku 2019/2020

HODINA DEŤOM

Dňa 14.11.2019 sa na našej škole uskutočnila zbierka pre nadáciu „Hodina deťom“.

Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi. Podporuje rozvoj tvorivosti a aktivity detí. Peniaze zo zbierky putujú tiež na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji. Taktiež slúžia na projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva rodina a nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú. Ďalej na projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.

Hodina deťom ešte podporuje projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie. A napokon sú to projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 219,77€. V mene nadácie vám všetkým ďakujeme!


BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, pomocou ktorých získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.  Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky – v piatok 20.9.2019 dievčatá zo školského parlamentu Lili Macáková /8.A/ a Viktória Odstrčilová /9.A/  vyzbierali 208,26€ na podporu týchto ľudí. Ďakujeme!


Aktivity v školskom roku 2018/2019

LUCIA

Stiahnuť (PDF, 271KB)


PRIŠIEL KU NÁM MIKULÁŠ

Stiahnuť (PDF, 203KB)

Album s fotografiami nájdete TU!


HODINA DEŤOM

Stiahnuť (PDF, 271KB)


BIELA  PASTELKA

Stiahnuť (PDF, 328KB)

 


Aktivity v školskom roku 2017/2018

BIELA  PASTELKA

Stiahnuť (PDF, 341KB)


VIANOČNÁ ZBIERKA UNICEF

Stiahnuť (PDF, 117KB)LUCIA

Stiahnuť (PDF, 188KB)DEŇ  NARCISOV

Stiahnuť (PDF, 205KB)

Album s fotografiami nájdete TU!


WORKSHOP

Stiahnuť (PDF, 227KB)

Album s fotografiami nájdete TU!


Aktivity v školskom roku 2016/2017

DEŇ NARCISOV  – sme radi, že môžeme pomáhať

Dňa 7. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“.

Tento deň sa totiž uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Veľa školákov si prinieslo peniažky zo svojej pokladničky, len aby týmto gestom pomohli svojim rovesníkom, deťom, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Za svoj šlachetný čin dostali narcis, ktorý si mohli pripnúť na odev alebo tašku. Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. Poďakovanie patrí aj rodičom za spolupatričnosť a podporu, veď bez ich prispenia by sa žiaci pripojiť nevedeli.

Fotoalbum nájdete TU!

BIELA PASTELKA:

Stiahnuť (PDF, 140KB)

Album s fotografiami nájdete TU!


ZBIERKA PRE OPUSTENÝCH PSÍKOV:

Stiahnuť (PDF, 148KB)

zbierka


 HODINA DEŤOM:

Stiahnuť (PDF, 681KB)


 MIKULÁŠ:

Dňa 6.12.2016 aj na našu školu zavítal Mikuláš a jeho pomocníci…anjeli a čerti. Deti pre nich zaspievali, alebo zarecitovali. Ich snaha bola ocenená cukríkmi a krásnymi kresbičkami na tvár. Všetci boli nadšení z krásne prežitého predpoludnia 🙂

Album s fotografiami nájdete TU!


 VALENTÍN

Stiahnuť (PDF, 148KB)

Album s fotografiami nájdete TU!


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA

Stiahnuť (PDF, 228KB)