Projekt Poľsko – Slovensko

O tom, že žiaci v Základnej škole na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch sú jazykovo zdatní, svedčí aj uplynulý týždeň. V rámci bilaterálneho projektu „POĽSKO-SLOVENSKO“ privítali v dňoch 28.9. až 2.10.2016 žiakov a pedagógov zo spriatelenej  poľskej školy Zespól Szkól Publicznych v Mrokowie.

Cieľom projektu je rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku a spoznávať kultúrne a spoločenské osobitosti v našich regiónoch.

 Pre účastníkov projektu bol pripravený krásny program. Hosťujúce  rodiny vytvorili pre deti druhý domov.  Komunikačným jazykom bola angličtina, a tak si mohli svoje jazykové zručnosti  vyskúšať aj rodičia. Bezprostrednosť detí bolo cítiť od prvého kontaktu. Hostí sme privítali v škole spevom a tancom, predstavili našu krajinu, mesto a  školu. Po krátkej prechádzke mestom si žiaci zasúťažili na školskom ihrisku. Cestou do Bratislavy sme sa zastavili v Gabčíkove a Čunove. Slnkom zaliaty Devín v nás zanechal veľký dojem. Takmer prázdninová atmosféra na prechádzke v starom meste nás priam nútila zastaviť sa a pochutnať si na výbornej zmrzline. V sobotu sme navštívili interaktívne centrum v Leviciach a po obede sme si spoločne s rodičmi a ich deťmi pochutnali v školskom átriu na dobrotách, ktoré nám pripravilo vedenie školy.

 Projektové dni  ubehli veľmi rýchlo. Ešte sme hosťom chceli ukázať mnoho zaujímavostí v našom regióne, no nestihli sme. Nevadí, veď naše kamarátstvo sa iba začalo. Koncom tohto školského roka zase naši žiaci navštívia svojich nových poľských priateľov.

Album I s fotografiami nájdete TU!

Album II s fotografiami nájdete TU!

 Koordinátorky projektu

POĎAKOVANIE

Vážení rodičia žiakov zapojených do bilaterálneho projektu „Poľsko-Slovensko“!

Ďakujeme Vám za milé privítanie, pohostinnosť a spoluprácu, ktorú ste preukázali počas realizácie nášho projektu. Srdečnosť a vytvorenie pocitu domova pre deti, ktoré sú vzdialené od rodičov niekoľko sto kilometrov, nám dáva okrem iného aj záruku pre budúcnosť, že naša škola smeruje vo výučbe cudzích jazykov správnou cestou. Tešíme sa na ďalšie aktivity a stretnutia s Vami.