(EU)3 = Európski učitelia * Európske vedomosti * Európsky úspech

Europsky socialny fond

(EU)³ = Európski učitelia * Európske vedomosti * Európsky úspech je názov úspešného projektu, ktorý v rámci sektorového operačného projektu Ľudské zdroje, získala Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.

Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zameriava sa na celoživotné vzdelávanie učiteľov.

16 pedagógov sa školí v oblasti projektového manažmentu, v informačno-komunikačných technológiách a v dvoch cudzích jazykoch – v anglickom a v španielskom.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávacích kurzov zvýšiť kvalifikačný potenciál, pozitívne ovplyvniť proces adaptability zamestnancov a umožniť im kvalitné vzdelávanie priamo na pracovisku.

Čo získajú pedagógovia ?

V oblasti manažmentu budú môcť flexibilnejšie reagovať na výzvy zapájania sa do projektov a získať finančné zdroje na ich riadenie, ale aj zvyšovať kredit školy odovzdávaním výborných vedomostí a riadiacich schopností vo všetkých oblastiach.

V oblasti informačných technológií budú na profesionálnej úrovni ovládať digitálne technológie a svoju prácu dokážu prezentovať formou digitálnych médií. Získané vedomosti a schopnosti využijú v ďalšej práci, ktorá prispeje nielen k rozvoju školy, ale aj mesta a celého regiónu.

V oblasti jazykových kompetencií získajú komunikačné schopnosti a dokážu sa dohovoriť v Európe i vo svete.
Čo získajú žiaci školy ?

Pedagógov, ktorí nielen učia, ale majú záujem o to, aby boli flexibilní, aby sa vzdelávali, lebo iba múdri a vzdelaní učitelia môžu pozdvihnúť Európu.

Časový harmonogram projektu september 2006 – október 2008.


PaedDr. Mária Malperová