Vyučovacie hodiny

Vyučovacie hodiny:

0. hod. 07:00 – 07:45
1. hod. 08:00 – 08:45
2. hod. 08:55 – 09:40
desiatová prestávka
3. hod. 09:55 – 10:40
4. hod. 10:50 – 11:35
veľká prestávka
5. hod. 11:55 – 12:40
6. hod. 12:45 – 13:30

Športová príprava

7. hod. 14:30 – 15:15
8. hod. 15:15 – 16:00

Nepovinný predmet a krúžky

7. hod. 14:00 – 15:20

Pohybové hry

7. hod. 13:30 – 14:10