Zamestnanci

Vedenie ZŠ na Nábrežnej ulici
Riaditeľ Mgr. Róbert Rudinský
Zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. Iveta Brelíková
Mgr. Timea Garajová
Pedagogickí zamestnanci
Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Luptáková
Špeciálny pedagóg Mgr. Jana Habajová
Školský psychológ Mgr. Hedviga Kubicsková
Mgr. Soňa Móriczová
Katechét Mgr. Klaudia Takácsová
 
Učitelia ročníkov 1.-4.
Mgr. Erika Demová
Mgr. Renáta Goriláková
Mgr. Daniela Kasalová
PaedDr. Zuzana Paulíková
Mgr. Renáta Pápešová
Mgr. Zuzana Petíková
Mgr. Erika Podoláková
Mgr. Ingeborg Reháková
Mgr. Miriam Rudinská
Mgr. Adela Semanová – materská dovolenka
Mgr. Andrea Štefková
Mgr. Petra Vavrová
Mgr. Jana Zajíčková
 Vedúca ŠKD                           
Vychovávateľky
Mgr. Agneša Chudáreková
Mária Benkóová
Júlia Ilčíková
Beáta Jakabovičová
Adriana Machanová
Marcela Havlová – materská dovolenka
Mgr. Zuzana Ölvecká – materská dovolenka
Bc. Daniela Verseghyová
Ing. Zlatica Drugová
Učitelia ročníkov 5.-9. 
 
Ing. Jana Babjaková
Mgr. Klaudia Dikáczová
PaedDr. Zuzana Juríková
Mgr. Katarína Králiková – materská dovolenka
Mgr. Andrea Szabóová Ďuricová – materská dovolenka
Mgr. Anna Hajnušová
Mgr. Zuzana Hauzerová
Mgr. Marek Horňáček
Mgr. Alexandra Horňáková
Mgr. Marieta Gyénová
Mgr. Magdaléna Kostolányiová
Mgr. Mikuláš Kucsera
Mgr. Zuzana Kreps
Mgr. Žaneta Majerčíková
Ing. Katarína Malíková
Mgr. Iva Mányová
Mgr. Leóna Merašická
PaedDr. Miroslava Mičíková
Mgr. Vlasta Oravcová
Mgr. Ľudmila Predná
Mgr. Karin Presinszká
Ing. Marianna Pšenáková
Mgr. Peter Sporni
Mgr. Blanka Szabóová
Mgr. Aneta Vadkerti
Nepedagogickí zamestnanci
Hospodárka
Zuzana Žatková
PaM Iveta Tóthová
Školník Štefan Šíp
Údržbár Zoltán Ondračka
Vedúca školskej jedálne Mgr. Jana Ryšavá
Kuchárky
Martina Geričová
Alžbeta Demová
Klára Hadinová
Mária Monošová
Ľubica Gašparovská
Viera Španírová
Upratovačky
Silvia Havlíková
Zuzana Brestóová
Zuzana Klučková
Lívia Hrúzová