Rodičovské združenie – Rada rodičov

 

Rodičovské združenie – ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda :  Ing. Annamária Šestáková
Podpredseda :  Fridrich Beck
Hospodár :  Tatiana Čengelová
Zapisovateľ : Ivana Bednáriková
Revízna komisia :  Denisa Trnková
 Zuzana Žatková
 Kristína Vozárová
IČO : 17319617/683
DIČ : 2021716433
Právna forma : Občianske združenie
Číslo účtu : 2623758861/1100 Tatra banka
Triedni dôverníci :
 rz