Rodičovské združenie – Rada rodičov

 

Rodičovské združenie – ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda :  Ing. Annamária Šestáková
Podpredseda :  Ing. Fridrich Beck
Hospodár :  Tatiana Čengelová
Zapisovateľ : Ivana Bednáriková
Revízna komisia :  Denisa Trnková
 Zuzana Žatková
 Kristína Vozárová
IČO : 17319617/683
DIČ : 2021716433
Právna forma : Občianske združenie
Číslo účtu : 2623758861/1100 Tatra banka
Triedni dôverníci :
 1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
 Diana Vodičková
Attila Matkovský
Ing. Gabriela Valentová-Kolečániová
RNDr. Elena Kramárová
Ing. Mária Arpášová
Ing. Annamária Šestáková
Viera Machová
Zuzana Žatková
Kristína Vozárová
PhDr. Jozef Celleng
Mgr. Hana Boldizsárová
Ing. Jaroslav Zahoran
Ing. Lenka Ballová
Ivana Stráňovská
Eva Kelleová
JUDr. Zuzana Kanásová
Ing. Aneta Račková
Tatiana Jančová
Ing. Erika Mokrášová
Iveta Gerenčeriová
Ing. Annamária Záležáková
Eva Diósiová
Bc. Štefan Szabó
Ing. Fridrich Beck
Denisa Trnková
Daniela Učňová
Ivana Bednáriková
Hajnalka Bencová
Mgr. Gabriel Török