Rodičovské združenie – Rada rodičov

 

Rodičovské združenie – ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda :  Ing. Annamária Šestáková
Podpredseda :  Ing. Karol Borik
Hospodár :  Zuzana Žatková
Zapisovateľ : Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
Revízna komisia :  Zuzana Hvožďárová
 JUDr. Zuzana Kanásová
 Kristína Vozárová
IČO : 17319617/683
DIČ : 2021716433
Právna forma : Občianske združenie
Číslo účtu : 2623758861/1100 Tatra banka
Triedni dôverníci :
1.A Veronika Juhászová
1.B Zuzana Viteková
1.C Viktória Suchanová
2.A Soňa Bečková Kvasňovská
2.B Soňa Poláková
2.C Tibor Hudec
3.A Katarína Jendrušáková
3.B Peter Csibrányi
3.C Beata Szeteyová
4.A Diana Vodičková
4.B Katarína Kuricová
4.C Gabriela Valentová Kolečániová
5.A Elena Kramárová
5.B Kristína Vozárová
5.C Miroslav Rosival
6.A Zuzana Žatková
6.B Martin Kanás
6.C Denisa Filová
6.D Zuzana Hvožďárová
7.A Žaneta Michlianová
7.B Karol Borik
7.C Lucia Mančušková
7.D Hana Boldizsárová
8.A Henrieta Michlianová
8.B Zuzana Kanásová
8.C Gabriela Bóbová
9.A Tatiana Jančová
9.B Erika Mokrášová
9.C Iveta Gerenčeriová