Rodičovské združenie – Rada rodičov

 

Rodičovské združenie – ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
Predseda :  Ing. Annamária Šestáková
Podpredseda :  Ing. Fridrich Beck
Hospodár :  Iveta Tóthová
Zapisovateľ : Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
Revízna komisia : Zuzana Hvožďárová
 Zuzana Žatková
 Kristína Vozárová
IČO : 17319617/683
DIČ : 2021716433
Právna forma : Občianske združenie
Číslo účtu : 2623758861/1100 Tatra banka
Triedni dôverníci :
1.A Soňa Bečková Kvasňovská
1.B Soňa Poláková
1.C Monika Hudecová
2.A Andrea Klučková
2.B Ivana Kaszásová Kmecová
2.C Radoslav Horváth
3.A Diana Vodičková
3.B Katarína Kuricová
3.C Gabriela Valentová Kolečániová
4.A Elena Kramárová
4.B Andrea Kostolányová
4.C Annamária Šestáková
5.A Zuzana Žatková
5.B Martin Kanás
5.C Denisa Filová
5.D Zuzana Hvožďárová
6.A Žaneta Michlianová
6.B Karol Borik
6.C Ondrej Mančuška
6.D Matej Majer
7.A Marian Kondrlík
7.B Zuzana Kanásová
7.C Aneta Račková
8.A Tatiana Jančová
8.B Erika Mokrášová
8.C Iveta Gerenčeriová
9.A Iveta Forišeková
9.B Eleonóra Pásztorová
9.C Štefan Szabó