Rada školy

Členovia rady školy:

p.č. Meno a priezvisko, titul Povolanie Zastúpenie
1. Iva Mányová, Mgr.
– predsedníčka RŠ
učiteľka ZŠ, Nábrežná 95, NZ
-pedagog. zamestnanec
2. Jana Zajíčková, Mgr. učiteľka ZŠ, Nábrežná 95, NZ
– pedagog. zamestnanec
3. Zuzana  Žatková sekret-hospod. ZŠ, Nábrežná 95, NZ
– nepedagog. zamestnanec
4. Mgr. Hana Boldizsárová RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky
– rodič
5. Georgína Széllová, MBA personalistka RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky
– rodič
6. JUDr. Zuzana Kanásová právnička RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky
– rodič
7. Ing. Erika Mokrášová vedúca ŠJ, účtovníčka RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky
– rodič
8. JUDr. Richard Schwarz právnik MsZ N.Zámky
– Poslanec
9. Tomáš Stráňovský MsZ N.Zámky
– Poslanec
10. PaedDr. Mária Malperová učiteľka MsZ N.Zámky
– Poslanec
11. MUDr. Martin Starzyk,  PhD., MBA MsZ N.Zámky
– Poslanec

Štatút Rady školy: 

Stiahnuť (PDF, 159KB)