Kontakt

Adresa školy:

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

Nábrežná ul. č. 95
940 57 Nové Zámky
tel.č.: +421 35/6410 528
+421 35/6410 526
skola@zsnabrezna.sk

Kontakt školská jedáleň:
tel.č.: +421 35/6410 527

Kontakt na zubnú ambulanciu:
tel.č.: +421 35/6411 753
(MUDr.Szegheóová Oľga)

Kontakt na riaditeľa:
robert.rudinsky@zsnabrezna.sk

IČO 36106011   DIČ 2021516750
číslo účtu: SK68 1100 0000 0026 2675 8795 

ZŠ Nábrežná 95 na GOOGLE MAPS