Archív kategórie: Aktuality

Prváci navštívili Nitru

Dňa 22. mája boli naši prváci na výlete v Nitre. Navštívili Nitriansky hrad, odkiaľ mali krásny výhľad na vrch Zobor, kalváriu, rieku Nitru, nitrianske sídliská, mesto i okolie. Nadesiatovali sa pod sochou KNIEŽAŤA PRIBINU a v mestskom parku  nakŕmili zvieratká, zahrali sa a osviežili chutnou zmrzlinou.

Beseda s 1. slovenským kozmonautom

Dňa 25. 5. 2018  sa zúčastnili žiaci našej školy besedy s 1. slovenským kozmonautom a letcom, plukovníkom, generálom, Ing. Ivanom Bellom. Ing. Ivan Bella  zavítal na pôdu našej školy a prijal pozvanie  pani učiteľky PaedDr. Kristíny Schrónerovej.

Výlet piatakov do Banskej Štiavnice

Dňa 25.5.2018 sme si s 5.B a 5.C spravili krásny výlet do Banskej Štiavnice.
Ráno nám síce počasie veľmi neprialo a pršalo nám celú cestu a aj počas prehliadky nadzemnej časti Banského múzea v prírode v Štiavnickych Baniach. Na prehliadku podzemnej časti múzea nás vybavili ochrannými prilbami, pršiplášťom a lampášmi. V Štôlni Bartolomej sme si vypočuli veľa zaujímavých informácii o ťažkej práci baníkov.

Otvorená hodina informatiky 6. ročník

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

Návšteva hvezdárne v Hurbanove

Na návštevu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sme sa už všetci veľmi tešili.  Dňa 21.5.2018 sme sa všetci žiaci 5. ročníka ocitli v náručí  tajomnej hviezdnej oblohy.
Usadili sme sa v pohodlných kreslách a pozreli sme si dva filmy o čarovnom vesmíre, ktorý obklopuje našu Zem. Pracovníci nám predstavili planéty slnečnej sústavy, dozvedeli sme sa množstvo nových poznatkov.

Úspechy našich malých i veľkých športovcov

Tento týždeň sa na ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky konalo finále nitrianskeho kraja v prehadzovanej MIX družstiev štvrtákov.

ERASMUS +

„Svoje srdce som nechala v Nových Zámkoch!“ Týmito slovami sa lúčila kolegyňa z Poľska a zároveň  sa nám poďakovala za pohostinnosť a úžasnú atmosféru počas posledného stretnutia v rámci medzinárodného projektu  Erasmus+. 

Malá finančná akadémia

V mesiacoch apríl-máj sa žiaci 4. A triedy pod vedením triednej učiteľky, Mgr. Alexandry Obuchovej zapojili do projektu Malá finančná akadémia a úspešne ho absolvovali. Dozvedeli sa nové informácie z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré im pomôžu v bežných životných situáciách. Pri riešení úloh si spoločne uvedomili, aké dôležité je rozumne nakupovať, že je potrebné nakladať s peniazmi s rozmyslom a vedieť ich aj usporiť.
Práca so vzdelávacím portálom Kozmix prostredníctvom interaktívnej tabule deti zaujala a úlohy, ktoré riešili, boli pre ne primerane náročné.
Radi by sa zapojili aj do ďalších ročníkov Malej finančnej akadémie a netrpezlivo očakávajú nové informácie a zaujímavé úlohy v tejto oblasti.

Ocenenie úspešných športovcov mesta

V  stredu 25. apríla v  dome kultúry slávnostne odovzdali ocenenia mesta najlepším športovcom, kolektívom a funkcionárom.

Exkurzia do SEV DROPIE

Žiaci tretieho ročníka mali možnosť v rámci poznávacej exkurzie navštíviť Stredisko environmentálnej výchovy SEV DROPIE v obci Zemianska Olča.