Archív kategórie: Aktuality

Prváci čitateľmi Knižnice Antona Bernoláka

Žiaci 1.ročníkov navštívili kráľovstvo kníh v Knižnici Antona Bernoláka.

Vyhodnotenie on-line informatickej súťaže iBobor

Aj tento školský rok  sme sa opäť zapojili do on-line informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

Úspešná v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 28. novembra 2018 sa v ZŠ na Ul. G. Bethlena uskutočnil 11. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií okresu Nové Zámky.

Úspech vo vybíjanej najmladších žiakov

Žiaci 3.-4. ročníka sa stali víťazmi okresného kola vo vybíjanej, čím si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja.

Školské kolo olympiády z AJ

Vo štvrtok 22. 11. 2018 sa na našej škole konalo Školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 31 študentov, ktorí si zmerali svoje vedomosti v písomnom teste a ústnom prejave.

Úspech chlapcov v basketbale

Po jasnom víťazstve na majstrovstvách okresu v basketbale naši chlapci postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Leviciach.

Beseda s predstaviteľmi SŠ

Dňa 12.11.2018 sa v klubovni školy stretli rodičia žiakov končiacich základnú školu so  zástupcami  stredných škôl nášho mesta a okolia. Stretnutie sa realizovalo v priateľskej pracovnej atmosfére, kde sa rodičia dozvedeli základné informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na školách. Okrem prezentácie škôl sa rodičia mohli individuálne porozprávať s konkrétnym zástupcom strednej školy a od výchovnej poradkyne našej školy získať potrebné vedomosti o ďalšom kroku pred definitívnym rozhodnutím sa žiaka.

ACTIVE ENGLISH WEEK

Tak, ako predchádzajúce roky, aj tento školský rok, sme žiakom našej školy  ponúkli možnosť zúčastniť sa aktívneho týždňa anglického jazyka. Active English Week sa konal v dňoch od 12.11. do 16.11.2018.

Beseda – Sladkosti závislosťou

V pondelok 12. novembra v rámci prevenčných akcií mali žiaci 1. ročníkov veľmi zaujímavú besedu pod názvom : Sladkosti závislosťou.

Viem, čo jem

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili v rámci projektu „Viem, čo jem“ prednášky o zdravej výžive.