Archív kategórie: Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roka so vzácnymi hosťami

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka 2019/20. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie v tomto mimoriadnom období. Každý z nás sa mohol obzrieť, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť, v čom musí na sebe ešte popracovať. 

Slávnostná rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka

V čase „koronakrízy“ sme už pomaly prestávali dúfať, či sa budeme môcť slávnostne rozlúčiť so žiakmi deviateho ročníka. Ale dali sme to!

Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v  školskom roku 2019/2020  zapojilo 21 žiakov  1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a za odvážnu a obetavú pomoc Srdcovej kráľovnej a Alici pri riešení problémov a záhad v Krajine zázrakov získali diplom Múdreho Maksáčika.

Čitárka Terezka

Terezka Énekešová z 2.A triedy rada číta. Často navštevuje knižnicu Trojruža v našej škole aj knižnicu A. Bernoláka v našom meste.

Reprezentanti mesta Nové Zámky

Všetkým žiakom, ktorí sa pričinili svojim úsilím o ocenené úspechy srdečne blahoželám a ich pedagógom i rodičom veľmi pekne ďakujem.

Poďakovanie pána riaditeľa

Milé deti, ctení rodičia, kolegyne , kolegovia,
dovoľte, aby som sa Vám všetkým veľmi pekne poďakoval za bezproblémový
a radostný návrat našich žiakov do školských lavíc.
Škola bola pripravená a deti s rodičmi veľmi disciplinovaní, pokojní a empatickí.
Som rád, že prvotný rešpekt z návratu sa v priebehu dňa menil
na radosť a šťastie v očiach našich detí.

Ďakujem pekne, Róbert Rudinský

MDD na Nábrežnej

Prvý deň po 11 týždňoch bol zároveň aj MDD 🙂 Naši žiaci spolu s pani učiteľkami si ho naozaj užili – prváci – INDIÁNI – súťažami a kreslením na chodník, druháci – PIRÁTI – hľadaním pokladu a zábavnými úlohami a tretiaci navštívili výcvikové stredisko K-9 training centrum, ktoré funguje pod vedením Petra Halandu.
Spolu našli najväčší poklad – kamarátov, spolužiakov, radosť, smiech, súťaženie a spoločné športovanie 🙂

Sme pripravení na žiakov 1.-5. ročníkov

Milí žiaci 1.-5. ročníkov, všetko máme pre Vás pripravené,

pozrite si, ktorým vchodom budete ráno vstupovať do školy:

Aj tento rok sme slávili Deň Zeme

Oslava Dňa Zeme nás nenechala ľahostajnými ani v tejto mimoriadnej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame, že  sme doma.  Aj keď sme nemohli realizovať rôzne aktivity spolu so spolužiakmi a s pani učiteľkami v škole, na dvore, v okolí školy, veľa detí spolu so svojimi rodičmi prijali výzvu a urobili niečo užitočné pre našu planétu. Mnohí, aj keď s rúškami na tvárach, sa pustili  do upratovania, čistenia svojho okolia, sadenia v záhradkách, skrášľovania svojho okolia  atď.  Patrí im za to všetkým veľká vďaka.

A ako všetci usilovne pracovali…….pozrite si v albumoch:

LIST PÁNA RIADITEĽA

Ctení rodičia, milé deti,

opäť sa končí jeden zo šiestich týždňov počas ktorých sa vzdelávate z domu. Veľmi si vážim Vašu snahu a podporu Vašich rodičov, bez ktorej by sa to zvládať určite nedalo. Vy to spolu s nimi a nami zvládate naozaj veľmi úspešne.