Archív kategórie: Aktuality

Výber strednej školy on line

Je nesporné, že sa blíži termín, kedy si budú musieť žiaci deviateho ročníka vybrať strednú školu. Snažíme sa o to, aby rodičia a deti mali čo najviac informácií o prijímacom konaní, o možnostiach štúdia  na stredných školách a aby mali zodpovedané otázky, ktoré sa týkajú tejto problematiky.

Zážitkové učenie v 3. ročníku

Naši tretiaci majú veľmi radi matematiku, prírodovedu i vlastivedu. Cez rôzne aktivizujúce, či problémové úlohy hľadajú, pátrajú, skúmajú a objavujú svet okolo seba.

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok ?

Pod týmto názvom sa skrýva veľmi pekná myšlienka, ktorá vedie žiakov k ľudskosti a dobrosrdečnosti v tomto predvianočnom období.

Vianočné stromčeky plné lásky

Začalo sa adventné obdobie, azda najkrajší čas v roku. Pre veriacich je to štvortýždňové obdobie pôstu a duchovnej prípravy na príchod Krista. Pre iných je to obdobie, kedy trochu spomalíme, rekapitulujeme uplynulý rok, zdobíme si príbytky a pečieme vianočné dobroty.

4.A v akcii :)

Takto pracujú na rôznych vyučovacích hodinách žiaci zo 4.A = usilovne, tvorivo a kreatívne 🙂

Triedna p. učiteľka Renáta Goriláková

Album s fotografiamái nájdete TU!

Hodina matematiky trochu inak – v 1. ročníku s využitím Hejného metódy

Vzťah k predmetu matematika sa buduje postupne od 1. ročníka.

Zmysluplné hranie prostredníctvom kociek Lego v 1.A

Lego predstavuje pre žiakov zážitkové učenie, pri ktorom sa spája hra s učením. Pri rôznych aktivitách sa pomocou kociek Lego u žiakov rozvíjajú matematické zručnosti, pamäť, pozornosť, fantázia, tvorivosť a spolupráca.

Album s fotografiami nájdete TU!

Naše žiačky zabodovali v súťaži, ktorú vyhlásilo múzeum J.Thaina

Žiačky 8. – 9. ročníka S. Majerová, V. Vadkertiová, B. Fellnerová, T. Virágová sa zapojili do výtvarnej súťaže „Naša škola v minulosti.“

HALLOWEEN

Vo štvrtok 29.10. sme si odľahčili vyučovanie a zvolili sme si tematický deň – Halloween.

Záložka do knihy spája školy

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 11. ročníka česko – slovenského projektu pre ZŠ „Záložka do knihy spája školy: „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.