Archív kategórie: Aktuality

Jesenné slávnosti

Oslavy príchodu jesene sa v našej škole už tradične slávia v mesiaci október. Naši  malí i veľkí žijú v radostnej atmosfére príprav masiek, lampášov, vyrezávaných tekvíc, kostýmov a iných rekvizít. Vo štvrtok 4. 10. 2018 teda ožil areál Základnej školy na Nábrežnej ulici a obliekol sa do žiarivých farieb pestrej pani Jesene. Dlho očakávaných Jesenných slávností sa mohli zúčastniť deti v prítomnosti  svojich  rodičov alebo starých rodičov.

Pokračujeme v športových úspechoch

V dňoch 9. a 10.10.2018 sa konalo na ZŠ Nábrežná 95 školské kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Z 20 chlapcov si 1. miesto vybojoval Ján Ivanič z 5.D, 2. miesto získal Bruno Pirohár z 9.A a na treťom mieste skončil David Makata z 8.A. Z dievčat bola najlepšia Nina Višňovská z 9.A, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, druhú priečku získala Emma Poláková z 5.D a na treťom mieste skončila Hana Višňovská z 8.A.

Voľba povolania

V dňoch 4. a  5.10.2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili besedy k výberu strednej školy s odborným zamestnancom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania  Ing.Čerim. Cieľom aktivity bolo motivovať žiakov k zodpovednejšiemu prístupu k voľbe povolania a prejaviť u nich záujem o štúdium technických odborov. Zároveň ich oboznámil s podstatou duálneho vzdelávania a možnostiach uplatnenia na trhu práce. 

Tvorivé dielne so starými rodičmi u tretiakov a štvrtákov

Aj v tomto roku zavítala k tretiakom a štvrtákom vzácna návšteva, deduškovia a babičky.

Imatrikulácia prvákov

27.september bol dlho očakávaným dňom pre našich prvákov. V tento deň  ich čakala slávnostná Imatrikulácia. V sprievode deviatakov vystúpili na javisko oblečení vo farebných tričkách s logom našej školy, kde ich kráľ a kráľovná pasovali za žiakov našej školy. 

Európska noc výskumníkov

Team PROGRAMMERS sa aj tento rok – dňa 28.9.2018 zúčastnil v Bratislave Európskej noci výskumníkov.

Náš prvý športový úspech

V stredu, 3.10.2018 sa dievčatá zúčastnili Majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu – ukázali sme, že nám nie je cudzia ani táto disciplína 🙂

BE ACTIVE – Európsky týždeň športu 

sme u nás strávili rôznymi aktivitami. Boli určené nielen pre samotných žiakov, ale aj pre rodičov, priateľov a učiteľov našej školy. Športové aktivity sa začali aerobikom, ktorý predcvičovali naše šikovné deviatačky. Na cvičenie sa využila veľká prestávka a žiaci si zacvičili každý deň postupne po jednotlivých ročníkoch. V stredu 26.9.2018 bol pre žiakov 1-4. ročníka pripravený MINI SPARTAN RACE v areáli školy a pre žiakov 5.-9. ročníka SPARTAN RACE v areáli športovísk na Čerešňovej ulici. Odmenou za zvládnutie celej trate bol pamätný náramok.

Zaujímavé popoludnie v ŠKD

Dňa 25.9. 2018 zavítali na školský dvor na ZŠ Nábrežná 95 v Nových Zámkoch príslušníci HaZZ Nové Zámky. Svojou prítomnosťou tak spestrili program našim deťom v ŠKD.

Náš druhý deň v škole

Ráno nás čakalo milé privítanie a zdravá pochúťka – ovocie z košíka. A v priebehu dňa okrem povinností aj tanec a zábava. Navštívila nás tanečná skupina z Nitry a spolu s nimi sme si v telocvični zatancovali a zabavili sa 🙂 Ďakujeme!