Archív kategórie: Aktuality

Týždeň hlasného čítania v školskom klube Stonožka

Od 16.4. 2018 do 20.4. 2018 sme si na našej škole zvolili týždeň hlasného čítania.

Predplavecký výcvik prváčikov

V dňoch 16.4 až 20.4. naši prváci absolvovali predplaveckú prípravu, ktorá prebiehala pod vedením  tréneriek Moniky Kovácsovej a Andrey Královicsovej.

Detská Novozámocká olympiáda ZŠ – 1. kolo

V hale Millénium sa konala dňa 23.4. 2018  Detská Novozámocká olympiáda ZŠ – 1. kolo, organizovanej Atletickým klubom Nové Zámky.
Súťažilo sa v 2. kategóriách: 1. kategória: 1.-2. ročník a 2. kategória: 3.- 4. ročník.

Prvý na majstrovstvách kraja v hádzanej žiakov

Dňa 24.4.2018 sa v hale Millenium konali Majstrovstvá kraja v hádzanej žiakov základných škôl.
Naši chlapci v zostave: F. Tomcsányi, P. Illés, L. Kelemen, Ch. Bako, R. Hankó, P. Mečár, F. Beck, M. Masaryk,  K. Suchan, P. Kyjanek, K. Lipták a F. Katona pod vedením trénera P. Sporni sa prebojovali do finále, kde porazili Topoľčany 14:8. Tým získali prvenstvo na kraji a postúpili na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať v júni v Hlohovci.
Všetkým srdečne blahoželáme a budeme držať palce !

Trojnásobná Majsterka Slovenska

Nesporne hudba a tanec  prirástli k srdcu našej žiačke Larke  Hamranovej, ktorá  sa so svojim tanečným partnerom Jakubom Dušom zúčastňuje tanečných súťaží.

Welcome to Nové Zámky

Bilaterálny projekt  medzi našou školou a poľskou školou úspešne pokračuje už druhý rok. V dňoch 11.-15.apríla 2018 sme privítali deväť detí  a dve p. učiteľky z Mrokowa, mestečka vzdialeného pár kilometrov  od Varšavy.

Predplavecký výcvik našich druhákov

To, že vedieť plávať je ďalšia gramotnosť vedia nielen rodičia, ale už aj naši druháci. Preto sa v termíne od 9. do 13. apríla  zúčastnili predplaveckého výcviku na krytej plavárni v Nových Zámkoch.

Prednáška Život včely

V rámci zážitkového vyučovania prvouky sa žiaci 2. ročníkov zúčastnili zaujímavej a pútavej prednášky na tému – Život včely. Svoje dlhoročné skúsenosti  a vedomosti nám prišiel odovzdať včelár, ktorý žiakom  vysvetlil ako si včielky v úli nažívajú a pracujú. Na záver si mohli pochutnať na rôznych druhoch medu.
Za krásnu a hodnotnú prednášku ďakujeme pánovi Ing. Štefanovi Mellenovi.

Album s fotografiami nájdete TU!

p.uč. Paulíková, Vavrová, Petíková

Naši žiaci medzi ocenenými reprezentantmi mesta

Dňa 21. marca 2018 sa v Dome kultúry v Nových Zámkoch uskutočnilo tradičné oceňovanie najlepších reprezentantov mesta.

Deň otvorených dverí

Ani tento školský rok sa neporušila tradícia „Dňa otvorených dverí“,  a tak 22.3.2018 zostali brány školy na Nábrežnej ulici č. 95 v Nových Zámkoch otvorené po celý deň.