Archív kategórie: Aktuality

Týždeň mozgov – SPOZNÁVAJ VEDU

21.10.2019 sme začali u nás “Týždeň mozgov” – aktivity, organizované pani učiteľkami matematiky, fyziky, techniky a informatiky.

REGFEST

REGFEST je regionálny festival neprofesionálnych divadiel v Nových Zámkoch, na ktorom dňa 11. októbra 2019 mala účasť aj naša škola.

Programmers v Partizánskom

Dňa 05.10.2019. sme sa  zúčastnili na  pozvanie hvezdárne v Partizánskom zaujímavej predvádzacej akcie PARTYROBOT NA MESIACI.

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy,
chceme sa veľmi pekne poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili nášho jesenného zberu papiera.
Nazbierali sme krásnych 63008 kg  
V tabuľke nájdete umiestnenie tried podľa priemeru nazbieraného papiera na žiaka:

Kariérové poradenstvo

Dňa 07.10.2019  sa rodičia a žiaci 9. ročníka mali  možnosť  oboznámiť s legislatívou  k prijímaciemu konaniu žiakov na stredné školy pre školský rok 2020/21.

Majsterky kraja v cezpoľnom behu

V utorok 8.10.2019 sa v parku na Sihoti konali majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu.

Slávnostná Imatrikulácia

2. október bol dlho očakávaným dňom pre našich prvákov. Tento deň ich čakala slávnostná Imatrikulácia, ktorá sa prvýkrát konala v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch.

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti i celoživotného vzdelávania.

Európska noc výskumníkov

V Bratislave sa  dňa 27.9.2019 konala  Európska noc výskumníkov, ktorá každý rok priláka na toto podujatie množstvo vedátorov a záujemcov o vedu a technický pokrok.

Deň mlieka

Svetový Deň mlieka si pripomenuli aj naši žiaci 1.-2. ročníka.