Archív kategórie: Aktuality

Naša mladá novinárka Aisha v Petrohrade

V týchto dňoch vychádza 4. číslo časopisu školského športu a olympizmu TOKYO 2020, do ktorého prispela svojím článkom aj naša žiačka. Medzinárodné podujatie sa uskutočnilo na prelome júna a júla v ruskom Petrohrade.

Slávnostné zahájenie školského roku 2017/2018

V pondelok ráno, 4.9.2017, po letných prázdninách, sa celý dvor našej školy zaplnil malými prváčikmi so svojimi rodinami a aj všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového školského roku 2017/2018.

Pán riaditeľ Róbert Rudinský spolu s maskotom našej školy privítal všetkých prítomných milým slovom, zvlášť však našich prváčikov, ktorých spolu s ich pani učiteľkami predstavil celej škole. Po odznení našej hymny sa žiaci so svojimi pani učiteľkami pobrali do krásnych tried, kde na nich čakali  balíčky so základnými pomôckami od firiem Brantner a Bytkomfort Nové Zámky.

Dúfame, že tento školský rok bude pre všetkých takým úspešným,  ako bol aj náš prvý deň.

Album s fotografiami nájdete TU!

Nové priateľstvo za hranicami Slovenska

V rámci bilaterálneho projektu som  bola od 7. do 11. júna 2017    na výlete  v poľskom mestečku Mrokov.

Keď nastal deň D,  s neopísateľnou radosťou sme sa všetci stretli na železničnej stanici v Nových Zámkoch, aby sme sa vydali na dlhú cestu do Varšavy. Nevedela som sa dočkať, kedy sa stretnem s  kamarátkou Oľou. Cesta ubiehala pomaly, spolužiaci sa veselo bavili a ja som sledovala míňajúcu sa krajinu z okna vlaku.  Podvečer  sme pricestovali do Varšavy. Tu nás už srdečne čakali naši noví rodičia. Konečne som zazrela Oľu, moju poľskú kamarátku. Jej maminke sa  tisli slzy do očí, keď videla, ako sme si padli do náručia.

Prvý deň sme strávili v škole. Aby ste si nemysleli, že sme mali voľno, učili sme sa! Najprv sme mali hlasovú rozcvičku pod drobnohľadom členky Národnej filharmónie vo Varšave. Naučili sme sa poľskú pieseň Panie Janie. Nôtila som si ju po celý čas. Neskôr sme si vyrábali antistresovú balónovú hračku zo škrobu. Na matematike sme si skladali logické domino. Priznám sa, nechcelo sa nám veľmi rozmýšľať.  Vonku svietilo slniečko  a my sme už rozmýšľali, čo budeme obedovať. Po skvelom obede nám starší žiaci zábavnou formou prezentovali zaujímavosti o Poľsku a ich škole. Popoludní sme súťažili v priestoroch  telocvične. Naučili sme sa  hrať hru podobnú americkému futbalu, ibaže s tenisovou loptičkou. Bolo veru smiechu a radosti!

Po príchode  zo školy  sme si oddýchli  a pokračovali sme v skvelej zábave u Mateusa. Pochutili sme si na výborných dobrotách, ktoré nám pripravila jeho mama. S Oľou sme cvičili gymnastiku, hrali volejbal, bedminton, stolný futbal, skákali na trampolíne. Mateus  mi však v zápale boja nešťastne skočil na nohu a museli sme ísť domov. Ale už som v pohode.

Na druhý deň sme mali tiež bohatý program.  Piekli sme chlieb, kováči nám ukázali ako dúchať do pahreby a povozili sme sa na koči zapriahnutom koňmi. Niektorí odvážlivci si vyskúšali, ako sa trestalo za neuposlúchnutie učiteľa v starej škole. Oj, nechcela by som v tej dobe žiť! Mnohí moji spolužiaci by chodili domov  riadne  ubolení. Veľkým zážitkom bola pre nás návšteva skládky železného odpadu. Videli sme, ako sa recyklované železo dá  premeniť  šikovnými rukami umelcov na rozprávkové a filmové postavy, automobily a  motorky svetových značiek. Obdivovali sme  art umenie, urobili veľa fotografických záberov. Potom  si  každá rodina vzala svoje deti domov. My s Oľou a jej maminou sme pokračovali v programe, ale už vo Varšave, kde sa k nám  pridali  Oline  kamarátky  z mesta, v ktorom bývala predtým, ako sa presťahovala do Vola Mrokowska. Vidieť večerné predstavenie farebných fontán bolo veľmi vzrušujúce a krásne. Nikdy na to nezabudnem.

Posledný deň sme strávili vo Varšave, v hlavnom meste Poľska.  So  sprievodcom sme absolvovali  prehliadku mesta . Bolo mi ľúto, že Oľa ochorela a nemohla sa so mnou tešiť pohľadom na zvieratká v ZOO, ani hodiť mincu pre šťastie z najvyššej budovy Varšavy, Paláca vedy a kultúry. Našťastie to nebolo také vážne a po návrate domov z Varšavy sme s jej kamarátkami zažili ešte veľa zábavy.

Ráno sa na železničnú stanicu prišli lúčiť všetky hostiteľské rodiny. S Oľou som sa rozlúčila s myšlienkou, že naše kamarátstvo  bude pokračovať aj naďalej. Rozhodla som sa, že už zajtra jej napíšem a poďakujem  za nádherné chvíle strávené s ňou, jej kamarátkami a rodinou. Na znak nášho priateľstva sme si kúpili rovnakú retiazku s príveskom. Len tak ľahko na moju Oľu nezabudnem.

Ďakujem všetkým pedagógom za to, že naša škola, ZŠ Nábrežná, zrealizovala takýto projekt.

 

Aisha-Saskia ElisaBeth Gore, 7.A trieda,

Volejbalové sústredenie v Štúrove

Koniec letných prázdnin venovali volejbalistky z VK RZ Nábrežná príprave na novú sezónu.
V areáli termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove absolvovali od  19.-22.8.2017 športové sústredenie, na ktorom si formou dvojfázových tréningov zdokonaľovali svoje kondičné a herné zručnosti. Dobrou previerkou ich vytrvalosti a sily bola aj návšteva lanového parku, ktorý všetky dievčatá zvládli bez väčších problémov aj s pani trénerkou. Vo voľných chvíľach relaxovali v termálnych bazénoch a na tobogánoch, či vychádzkou do centra Štúrova, k Dunaju a Ostrihomskej bazilike. Dievčatá budú vo volejbalovej príprave ďalej pokračovať už doma, na ZŠ Nábrežná, a želáme im veľa úspechov v novej sezóne.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Iva Mányová

Letný školský tábor

Počas prvého týždňa letných prázdnin od 3.7 do 7.7. 2017  prebiehal na našej škole ZŠ Nábrežná 95 v Nových Zámkoch denný letný tábor Stonožka .

Slávnostná akadémia

V dňoch 20.6. a 21.6.2017 sa v Dome kultúry konala Slávnostná akadémia k 35. výročiu založenia našej školy. Žiaci so svojimi pani učiteľkami nacvičili nezabudnuteľný program, pri ktorom máloktoré oko ostalo bez sĺz. Veď posúďte sami:

Album s fotografiami nájdete TU!

Ukončenie školského roku 2016/2017

A je tu posledný deň školského roku – 30.6.2017 – zišli sme sa už tradične na školskom dvore, kde sa pán riaditeľ všetkým prihovoril milým slovom a po slovenskej hymne  a krátkeho tanca našich žiačok nám predstavil spolu s pani zástupkyňami najlepších žiakov z každého ročníka – TOP ŽIAK 2016/2017. Boli to nasledovní žiaci:

Slávnostná rozlúčka s 9. ročníkom

Žiaci našich dvoch deviatych tried sa 28. júna 2017 spoločne so svojimi triednymi učiteľmi PaedDr. Miroslavou Mičíkovou a  Mgr. Igorom Oravcom zišli v Dome Matice slovenskej, aby si tu poslednýkrát zaspomínali na všetko pekné, čo spolu zažili.

Výlet 3.D triedy

Žiaci 3.D triedy spolu s rodičmi strávili nezabudnuteľný júnový víkend v penzióne Normandia, ktorý sa nachádza v krásnom údolí obklopenom Strážovskými vrchmi, vodnou nádržou Nitrianske Rudno a pohorím Vtáčnik. Svojou prítomnosťou ich poctila aj triedna pani učiteľka Mirka Rudinská s pánom riaditeľom Róbertom Rudinským a pani vychovávateľkou Dankou Verseghyovou.

Hra s neposlušnými líniami

V piatok 23.6.2017 sa v priestoroch Domu kultúry konala vernisáž spojená s vyhodnotením krajskej výtvarnej súťaže s názvom Hra s neposlušnými líniami XV. Naše žiačky dosiahli výborné umiestnenia:
Nina Višňovská  7.A – 3.miesto v II. kategórii
Jessica Pauličeková  7.C – cena za umelecký prednes výtvarného diela
Ema Starzyková 4.B – 3.miesto v I. kategórii