Archív kategórie: Aktuality

Letný školský tábor

Počas prvého týždňa letných prázdnin od 3.7 do 7.7. 2017  prebiehal na našej škole ZŠ Nábrežná 95 v Nových Zámkoch denný letný tábor Stonožka .

Slávnostná akadémia

V dňoch 20.6. a 21.6.2017 sa v Dome kultúry konala Slávnostná akadémia k 35. výročiu založenia našej školy. Žiaci so svojimi pani učiteľkami nacvičili nezabudnuteľný program, pri ktorom máloktoré oko ostalo bez sĺz. Veď posúďte sami:

Album s fotografiami nájdete TU!

Ukončenie školského roku 2016/2017

A je tu posledný deň školského roku – 30.6.2017 – zišli sme sa už tradične na školskom dvore, kde sa pán riaditeľ všetkým prihovoril milým slovom a po slovenskej hymne  a krátkeho tanca našich žiačok nám predstavil spolu s pani zástupkyňami najlepších žiakov z každého ročníka – TOP ŽIAK 2016/2017. Boli to nasledovní žiaci:

Slávnostná rozlúčka s 9. ročníkom

Žiaci našich dvoch deviatych tried sa 28. júna 2017 spoločne so svojimi triednymi učiteľmi PaedDr. Miroslavou Mičíkovou a  Mgr. Igorom Oravcom zišli v Dome Matice slovenskej, aby si tu poslednýkrát zaspomínali na všetko pekné, čo spolu zažili.

Výlet 3.D triedy

Žiaci 3.D triedy spolu s rodičmi strávili nezabudnuteľný júnový víkend v penzióne Normandia, ktorý sa nachádza v krásnom údolí obklopenom Strážovskými vrchmi, vodnou nádržou Nitrianske Rudno a pohorím Vtáčnik. Svojou prítomnosťou ich poctila aj triedna pani učiteľka Mirka Rudinská s pánom riaditeľom Róbertom Rudinským a pani vychovávateľkou Dankou Verseghyovou.

Hra s neposlušnými líniami

V piatok 23.6.2017 sa v priestoroch Domu kultúry konala vernisáž spojená s vyhodnotením krajskej výtvarnej súťaže s názvom Hra s neposlušnými líniami XV. Naše žiačky dosiahli výborné umiestnenia:
Nina Višňovská  7.A – 3.miesto v II. kategórii
Jessica Pauličeková  7.C – cena za umelecký prednes výtvarného diela
Ema Starzyková 4.B – 3.miesto v I. kategórii

Školský výlet 9.A triedy

V dňoch 22.- 25. júna 2017 sme absolvovali triedny výlet v Terchovej.

Tretiaci na výlete

Naši tretiaci  navštívili historické banské mesto – Banskú Štiavnicu.

Exkurzia na Gazdovskom dvore v Branove

V piatok 23.6.2017 žiaci prvých ročníkov mali zážitkové vyučovanie v rámci prehĺbenia svojich poznatkov  učiva z Prvouky – O živote zvierat. Mohli vidieť  spôsob života zvierat, prijímanie potravy, mohli sa ich dotýkať a toto vnímanie viacerými zmyslami prehlbovalo ich získané vedomosti.

Búrame bariéry – deň plný zážitkov

Projekt s veľmi výstižným názvom „Búrame bariéry – deň plný zážitkov“ sa realizoval v spolupráci so Špeciálnou základnou školou Pod kopcom, ktorú navštevujú deti s rôznym handicapom a spoločnosťou DM drogérie, ktorá celý projekt zastrešovala. Hlavnou myšlienkou projektu bolo spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa, vytvorenie atmosféry plné prijatia a rešpektovania sa navzájom.