Medzinárodný projekt eTwinning v 2. ročníku

„Merry  Christmas Europe!“ je názov projektu, ktorého súčasťou boli aj naši žiaci 2.C triedy.

V rámci programu partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje spoluprácu európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií, naša škola ukončila jeden z mnohých projektov, na ktorých v tomto  školskom roku spolupracuje.

V  predvianočnom období (4 týždne) sme prostredníctvom projektu realizovali spoluprácu  tvorivým, zábavným, kreatívnym a náučným spôsobom s 20 krajinami Európy. Vyrábali sme vianočné ozdoby a vianočné anglicko-slovenské pohľadnice, ktoré sme poslali partnerským školám. Využitím IKT sme si posielali prezentácie, videá, fotografie a kresby o predvianočných akciách našej školy i zvykoch a tradíciách  našich krajín.

Najviac sa žiaci tešili, keď mohli otvárať poštou doručené listy od žiakov z európskych krajín a ozdobiť náš „Európsky vianočný stromček“. Našu „multikultúrnu oslavu“ prežívali aj rodičia, ktorí sa jej  zúčastnili.

Mgr. Zuzana Petíková

Album s fotografiami nájdete TU!