Otvorené hodiny v 2. ročníku

Vianočné medovníky

V tomto krásnom predvianočnom čase si naši druháci pozvali do školy svojich rodičov na zážitkové vyučovanie pod názvom: Vianočné medovníky.

Žiaci najskôr ukázali svoje nadobudnuté vedomosti z jednotlivých vyučovacích predmetov.  Potom obohatili svoje poznanie o  nové poznatky z histórie medovníkarstva na Slovensku. V tvorivej dielni si vyskúšali zdobenie medovníkov sami, ale aj za pomoci rodičov. Príjemnú tvorivú  atmosféru umocňovali vianočné koledy.

Vyučovanie žiaci ukončili krátkym kultúrnym programom a darčekom pre rodičov.

Album s fotografiami nájdete TU!