Pytagoriáda – výsledková listina

Dňa 10. a 11. 12. 2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 35. ročníka matematickej Pytagoriády. Do súťaže sa zapojilo 77 žiakov našej školy s nadaním a kladným vzťahom k matematike. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto vyriešil aspoň desať z pätnástich príkladov. Podarilo sa to 28 žiakom. Ich mená si môžete pozrieť v tabuľke.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy v matematických súťažiach.

 Mgr. Ľudmila Predná

Ročník Meno Priezvisko Pripravoval/la vyučujúca
3. ročník Sebastián Szabó Mgr. Adriana Vičíková
3. ročník Patrik Hudák Mgr. Renáta Goriláková
3. ročník Dávid Makata Mgr. Róbert Rudinský
3. ročník Ronald Mojzes Mgr. Renáta Goriláková
3. ročník Nórbert Szél Mgr. Renáta Goriláková
3. ročník Peter Farkaš Mgr. Adriana Vičíková
3. ročník Linda Szӧke Mgr. Róbert Rudinský
3. ročník Michaela Škandová Mgr. Renáta Goriláková
4. ročník Karol Suchan Mgr. Adela Semanová
4. ročník Samuel Horváth Mgr. Adela Semanová
4. ročník Bruno Pirohár Mgr. Adela Semanová
4. ročník Laura Gálová Mgr. Adela Semanová
4. ročník Broňa Takácsová Mgr. Adela Semanová
4. ročník Patrik Kyjanek Mgr. Adela Semanová
4. ročník Natália Tarčoňová Mgr. Adela Semanová
4. ročník Martin Masaryk Mgr. Adela Semanová
4. ročník Marek Illés Mgr. Adela Semanová
5. ročník Manuel Havlík Mgr. Kostolányiová Magdaléna
5. ročník Lukáš Kelemen Mgr. Predná Ľudmila
5. ročník Daniel Baňár Mgr. Predná Ľudmila
5. ročník Richard Hankó Mgr. Predná Ľudmila
5. ročník Viktor Hrala Mgr. Kostolányiová Magdaléna
6. ročník Matej Petík PaedDr. Miroslava Mičíková
6. ročník Andrea Podoláková PaedDr. Miroslava Mičíková
6. ročník Romana Hozlárová PaedDr. Miroslava Mičíková
6. ročník Dávid Horváth PaedDr. Miroslava Mičíková
6. ročník Filip Lauro PaedDr. Miroslava Mičíková
7. ročník Aurel Fenyvesi Mgr. Predná Ľudmila
7. ročník Barbora Suchanová Mgr. Predná Ľudmila
7. ročník Amália Kelemenová PaedDr. Iveta Brelíková
7. ročník Sebastián Bencsík Mgr. Predná Ľudmila
7. ročník Roman Hruškár Mgr. Predná Ľudmila
8. ročník Hugo Trojanovský PaedDr. Iveta Brelíková
8. ročník Martin Mikle PaedDr. Miroslava Mičíková
8. ročník Mikuláš Kucsera PaedDr. Miroslava Mičíková
8. ročník Ema Mrkvicová PaedDr. Miroslava Mičíková