Beseda – voľba povolania

Blíži sa obdobie, kedy sa budeme musieť rozhodnúť, na  ktorú zo stredných škôl pôjdeme. Nie je to ľahké rozhodnutie, a preto sme sa dňa 9.12.2013 potešili  besede s odborníkom na informačnú technológiu Ing. Mariánom Zálešákom.  Rozprával nám o svojej kariérovej ceste od čias štúdia, o prvých úspechoch v softvérovej   oblasti, o prvých oceneniach  v IT,  až po  súčasnú prácu. Poukázal na výhody a nevýhody  informačných technológií a nezabudol pripomenúť, že aké nebezpečné môže byť neuvážené zverejňovanie osobných údajov a fotiek na sociálnych sieťach.

Andrej Birčák, 9.B

1