Zborovňa v novom šate

Naše  vďaka  patrí študentom Strednej odbornej školy stavebnej na Nitrianskej ceste 61 v Nových Zámkoch, ktorí dokázali svoju zručnosť pri renovácii zborovne našej školy.

Potvrdili, že mladí ľudia pod správnym vedením dokážu podať zodpovedný, spoľahlivý výkon a nemajú ďaleko od skutočných odborníkov.

Touto cestou ďakujeme aj riaditeľovi školy Ing. Štefanovi Szárazovi za výbornú spoluprácu a ústretovosť pri realizácii rekonštrukčných prác.

2 3