Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 12.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  O prvenstvo v dvoch kategóriách súťažilo celkom  35 žiakov z piateho  až deviateho  ročníka.  V 1.A kategórii, do ktorej patria  žiaci 5., 6. a 7.ročníka,  súťažilo  19 žiakov  a v 1.B kategórii, do ktorej sú zaradení žiaci 8. a 9.ročníka, si svoje vedomosti overilo 16 žiakov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú tvorivú  a súťaživú atmosféru   a samozrejme víťazom oboch kategórií gratulujeme a držíme palce v obvodnom kole.

Výsledková listina:

miesto meno trieda kategória vyučujúca
1. Filip Šátek 9.A 1B Mgr. Ambrusová
2. Andrej Birčák 9.B 1B Mgr. Luptáková
3. Stella Hamranová 9.B 1B Mgr. Luptáková
1. Adam Kemény 6.B 1A Mgr. Luptáková
2. Filip Lauro 6.A 1A Ing. Babjaková
3. Daniel Baňár 5.A 1A Ing. Babjaková

                                                                                                                                                 Mgr. M.Luptáková

DSCF0308 DSCF0306 DSCF0307