Vyhodnotenie súťaže iBobor

V dňoch 11. -26. novembra 2013 sa  žiaci našej školy zapojili do on-line informatickej súťaže iBobor.

Tento školský rok na Slovensku súťažilo 55 017 žiakov z 899 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

Na našej škole súťažilo – 94  Bobríkov, 45 Benjamínov a 24  Kadetov.

V kategórii BOBRÍK boli úspešnými riešiteľmi:

 Dávid Sádecký, 3. C
Adam Kreškóci, 3. B
Andrea Borbélyová, 3. C
Marek Illés, 4. b
Sofia Pekaríková, 3. C
Karol Suchan, 4. B
Norbert Széll, 3. B
Matúš Sklenár, 3. B
Michaela Škandová, 3. B
Fridrich Beck, 4. B
Lukáš Fučík, 3. C
Patrik Hudák, 3. B
Roman Imrich Višňovský, 3. B
Karen Izsáková, 3. C
David Makata, 3. A
Timon Mráz, 3. C
Sebastián Szabó, 3. C

V kategórii Benjamín boli úspešnými riešiteľmi:

Manuel Haulík, 5. C
Veronika Poláková, 6. A
Romana Hozlárová, 6. B
Patrik Mečár, 5. A
Barbora Suchanová, 7. A
Rastislav Syč, 5. C
Viktor Hrala, 5. C
Aurel Fenyvesi, 7. A
Miroslav Mikulec, 6. B
Ladislav Abrahám, 7. A
Sebastian Benčík, 7. A
Lukáš Kelemen, 5. A
Matej Petík, 6. A

V kategórii KADET bola úspešnou riešiteľkou:

Radka Farkašová, 9.A

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

2 1