Kampaň Červené stužky

Červené stužky sú symbolom podpory boja proti chorobe AIDS. Aj my, žiaci a pedagógovia ZŠ Nábrežná, sme sa dňa 26.11.2013 pridali k tejto celosvetovej kampani. Na svoj odev sme si pripli červenú stužku a tak sme symbolicky vyjadrili svoju podporu s bojom proti tejto ťažkej chorobe. Na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS sme so žiakmi siedmeho ročníka vytvorili živú červenú stužku. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili besedy s videofilmom k danej téme. Veríme, že naša kampaň “Červené stužky” nebola  zameraná len  na pripnutie si tohto symbolu, ale priviedla nás k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života.

Mgr.Klaudia Dikáczová

Album s fotografiami nájdete TU!