Olympiáda zo slovenského jazyka

     Dňa 20.novembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Sympatické bolo hlavne to, s akým záujmom a zanietením sa žiaci postavili k tejto súťaži. Uvedomovali si, že je to dobrá skúsenosť pred blížiacim sa Testovaním 9. Všetci si chceli overiť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré spočívali v troch hlavných oblastiach: v práci s textom, v transformácii textu na iný žáner a v ústnej časti.

 Výsledky školského kola:

1. miesto – Radka Farkašová (9.A) – postup do OK

2. miesto – Barbora Hinková (9.A)

3. miesto – Bianka Ledzényiová (9.A)

Úspešní riešitelia:

Ronald Vígh (9.A), Ema Mrkvicová (8.C)

Všetkým srdečne blahoželáme a Radke prajeme, aby v ďalších postupových kolách dosiahla čo najlepšie výsledky.

Mgr. Vlasta Oravcová

3 1 2