Medzinárodný projekt eTwinning v 1. ročníku

„Easter postcards!“ je názov projektu, ktorého súčasťou boli aj naši žiaci 1.B triedy.

V rámci programu partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje spoluprácu európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií, sa naši prváci z 1.B zapojili do krásneho projektu.

Projekt „Easter postcards“ bol zameraný na priblíženie a porovnanie veľkonočných zvykov a tradicií v rôznych krajinách. Žiaci si pozerali prezentácie iných krajín a vytvorili krásne veľkonočné pohľadnice. Na pohľadnice písali anglický vinš. Je to jazyk, ktorým komunikujú všetky krajiny. Tak si aj naši malí prváci obohatili slovnú zásobu v anglickom jazyku. V rámci projektu sa vytvorili dvojice, ktoré si navzájom poslali balík s pohľadnicami. Našou partnerskou školou sa stala základná škola v GLOGÓWE v Poľsku. Ďakujeme poľským kamarátom za zaujímavé  pohľadnice. Včeličky z 1.B sa veľmi tešili.

                                                                                     Mgr. Zuzana Petíková