Už si čítam sám

Pasovanie prvákov za čitárov školskej knižnice Trojruža – v septembri poznali niekoľko veľkých tlačených písmen a dnes už poznajú takmer všetky písmená. Aj takýto veľký pokrok urobili naši šikovní prváci. Dnes si už vedia sami prečítať krásne príbehy a rozprávky.

25-ty marec bol pre našich prvákov veľmi výnimočný. Boli pasovaní za čitárov našej knižnice Trojruža. Kamarát Vedko Edko im slávnostne odovzdal čitateľský preukaz a uviedol ich do kráľovstva kníh. Odštartoval tak súťaž o najlepšieho čitateľa z každej triedy, ktorý bude ocenený rozprávkovou knihou.

p.učiteľky 1.ročníkov