Plavecký výcvik

    Už tradične naši žiaci tretieho ročníka absolvovali v mesiaci október základný plavecký výcvik a žiaci štvrtého ročníka si zase vylepšili svoje plavecké schopnosti v rámci zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. Deti navštevovali krytú plaváreň, kde sa im venovali  školené trénerky, za čo im patrí naša vďaka.

Mgr. Goriláková Renáta

1 11 5 6