Naše úspechy v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 11. 2. 2021 sa konalo online okresné kolo Dejepisnej olympiády, do ktorého postúpili najšikovnejší ôsmi žiaci zo školského kola. Naši olympionici sa na súťaž pripravovali zodpovedne formou online stretnutí po vyučovaní. Dôkazom ich svedomitej prípravy je, že všetci žiaci našej školy sa stali úspešnými riešiteľmi:

v kat. F – Oliver Slatárovič (6.D)

v kat. E – Mikuláš Samuel Vanek (7.B) a Nicco Stráňovský (7.A)

v kat. D – Daniel Schubert (8.A) a František Ešek (8.B)

v kat. C – Emma Šillová (9.A).

Veľkú radosť nám spravila v kategórii F so ziskom 3. miesta Laura Štefková zo 6.A a v kategórii C z 5. miesta naša všestranne nadaná žiačka Alexandra Ledzényiová z 9.C.

Všetkým žiakom ďakujeme za zodpovedný prístup k súťaži a gratulujeme. Zároveň sa už teraz tešíme  na ich ďalšie úspechy v nasledujúcom ročníku DO.