Nová učebňa chémie už čaká na žiakov

Mesto Nové Zámky získalo v rámci výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu nenávratný finančný príspevok pre základnú školu na Nábrežnej ulici. 

V rámci projektu “Vzdelávanie” v základnej škole na Nábrežnej zriadili odbornú chemickú učebňu, zriaďovateľ obstaral jej vnútorné vybavenie – nábytok, počítačové vybavenie a učebné pomôcky k výučbe prírodných vied.
Realizáciou projektu sa vytvorili lepšie podmienky pre modernú výučbu a tým i rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, ako aj prepojiť teoretickú výučbu s názornou prezentáciou v rámci praktických cvičení.

Viacej sa dočítate TU !