Víťazné logo projektu Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v Európe. I my sme sa doň v tomto školskom roku zapojili.

Názov nášho projektu je: „ EAT BEST MOVE MOST DO BEST- HÝB SA A ŽI ZDRAVO“

Hoci by sa zdalo, že náš jazykový projekt  má pre nepriaznivú situáciu  prestávku, mýlite sa. S našimi partnerskými školami v Španielsku, v Litve, v Turecku a v Taliansku aktívne online spolupracujeme. Plníme úlohy presne podľa plánu a s radosťou vám oznamujeme, že sme prvú úlohu zvládli na výbornú.  Víťazné LOGO spoločného projektu sa zrodilo v  tvorivých rukách našej žiačky z triedy 9.C  Alexandry Ledzényiovej. Zvíťazilo spomedzi 15 medzinárodných návrhov  a  bude zdobiť  všetky výsledné práce tohto projektu.